วิธีการวัดขนาดแหวน

การวัดขนาดแหวน

สิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งในการสั่งซื้อเครื่องประดับผ่านร้านค้าออนไลน์ คือ การระบุขนาดแหวน ซึ่งหน่วยที่ใช้ในการวัดของแต่ละประเทศนั้น แตกต่างกันออกไป ใช้หน่วยการวัดซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทย หากท่านใดที่เคยซื้อแหวนจากร้านค้าในประเทศ และจำขนาดของแหวนตนเองได้ ก็สามารถระบุขนาดมาได้เลย แต่หากจำไม่ได้หรือไม่ทราบขนาดที่แน่นอนก็ไม่ต้องกังวล

ขั้นตอนการวัดขนาดแหวนอย่างง่ายๆ

  1. ตัดกระดาษเป็นแถบยาว ความกว้างไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร
  2. พันแถบกระดาษรอบโคนนิ้วมือที่ต้องการสวมแหวน โดยพันให้รอบนิ้วมือพอดี ไม่รัดแน่นจนกดนิ้วมือจมลงไป
    ข้อควรระวัง สำหรับผู้ที่มีข้อนิ้วมือใหญ่ ควรวัดขนาดโดยการพันแถบกระดาษบริเวณข้อนิ้วแทนการพันบริเวณโคนนิ้ว
  3. ใช้ปากกาทำสัญลักษณ์บนกระดาษเพื่อแสดงตำแหน่งบริเวณที่แถบกระดาษพันรอบนิ้วมือ จนเกิดเป็นรูปวงกลมพอดี
  4. ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวจากปลายกระดาษถึงบริเวณสัญลักษณ์ที่ทำไว้เพื่อหาเส้นรอบวงของนิ้วมือ โดยใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร
  5. นำขนาดเส้นรอบวงที่ได้มาลบด้วย 6 ก็จะได้ขนาดแหวนที่ต้องการ เช่น วัดเส้นรอบวงนิ้วมือได้ 55 มม. เมื่อนำมาลบด้วย 6 ก็จะได้ขนาดแหวนเป็นขนาด 49 หรือสามารถเทียบหาขนาดแหวนตามตารางด้านล่าง
เส้นรอบวง(มม.) ขนาดแหวน
53 47
54 48
55 49
56 50
57 51
58 52
59 53
60 54
61 55
62 56
63 57
64 58
65 59
66 60

Comments are closed.